Mocht er onverhoopt iets mis gaan

In huisartsenpraktijk Bunde werken we met grote zorgvuldigheid. Desondanks kan het gebeuren dat u suggesties voor ons heeft en misschien zelfs een aandachtspunt of een klacht die u met ons wilt delen. Daarvoor staat op deze website dit formulier. Wanneer u dit invult en verzendt, ontvangen wij dat via de mail. Wij doen er alles aan om op een zo kort mogelijke termijn te reageren. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Op www.skge.nl vindt u hier meer informatie over.

Achternaam en voorletters

Straat & Huisnummer

Postcode-PLaats

Telefoon

Mobiele Telefoon

E-mailadres

Klacht of suggestie