Mocht er onverhoopt iets mis gaan

Klacht bespreken met de huisartsenpraktijk

In huisartsenpraktijk Bunde werken we met grote zorgvuldigheid. Desondanks kan het gebeuren dat u een suggesties voor ons heeft en misschien zelfs een aandachtspunt of een klacht die u met ons wilt delen. U kunt dit mondeling doen of schriftelijk door middel van het invullen van ons klachtenformulier. Deze kunt u vragen aan de balie of online invullen op deze pagina. Wanneer u dit invult en verzendt, ontvangen wij dat via de mail. Wij doen er alles aan om op een zo kort mogelijke termijn te reageren.

De klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de SKGE: www.skge.nl.

  Achternaam en voorletters

  Straat & Huisnummer

  Postcode-PLaats

  Telefoon

  Mobiele Telefoon

  E-mailadres

  Klacht of suggestie