Nieuws huisartsenpraktijk Bunde

Huisarts Ray-Michelle Nazloomian weer terug na het zwangerschapsverlof,

Huisarts Ray-Michelle Nazloomian is per 14 mei weer terug van haar zwangerschapsverlof.

Griepvaccinaties

(november 2023)

Op donderdag 16 november zullen de griepvaccinaties en de pneumokokken vaccinaties weer gezet worden in onze praktijk. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen ontvangen van de praktijk eind oktober een uitnodiging. Het kan geen kwaad meerdere vaccinaties in korte tijd te ontvangen. Voor meer informatie: https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik/pneumokokkenprik-en-coronavirus

Patiënten enquête

(juli 2023)

Afgelopen maanden hebben we d.m.v. een patiënten enquête geïnventariseerd naar de service in onze huisartsenpraktijk en waar mogelijk verbeterpunten liggen voor onze praktijk. Hieruit kwam voornamelijk naar voren dat er op meerdere vlakken ruimte is voor verbetering betreffende de huisvesting van de praktijk. Wij danken u voor het invullen, we zullen de aanbevelingen meenemen in onze verbeterplannen voor de praktijk.

Teambuilding

(sept 2022)

Naast het werken in de praktijk is er ook weer gewerkt aan de teambuilding. Ditmaal gingen het team sportief Kanoën op de Maas en daarna een lekker hapje eten.

Feest!

(juli 2022)

Het 12,5 jarig huwelijk van huisarts Joep Urlings en zijn vrouw werd goed gevierd en uiteraard was het team hierbij aanwezig!

Patiënten enquête resultaat

(juli 2022)

Het afgelopen jaar hebben in het kader van de HaZo24 certificering een patiënten enquête gezet op de website met onderstaande vraagstelling en resultaat.

Het is sinds 1 januari 2021 mogelijk voor de patiënt om in te loggen in het eigen dossier. Het is bijvoorbeeld mogelijk om lab uitslagen in te zien, er kan zelf herhaalmedicatie besteld worden of er kan een online vraag gesteld worden aan de huisarts.

51,52% van de patiënten was hiervan op de hoogte.

100% van de patiënten vond dit handig.

Actiedag huisartsenzorg 1 juli, praktijk ’s middags alleen bereikbaar voor spoed!

(juli 2022)

Alle huisartsen in Nederland voeren samen actie. We willen zorgen dat iedereen in Nederland – nu en in de toekomst- nog terecht kan bij een huisarts. Daarvoor vragen wij 1 juli aandacht van de politiek in Den Haag. Hierdoor is de praktijk op 1 juli vanaf 12.30 uur alleen voor spoed bereikbaar.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

Online afspraken maken weer mogelijk

(mei 2022)

Het weer mogelijk om online uw afspraak in te plannen voor het spreekuur van de huisarts. Indien u covid gerelateerde klachten heeft verwachten wij een negatieve zelftest alvorens u de praktijk betreedt. Indien u positief test op Covid en een afspraak wil op het spreekuur vragen wij u dit niet online te doen maar telefonisch zodat de assistente u een passende afspraak kan geven en de benodigde beschermingsmaatregelen kan treffen.

Huisarts in opleiding

(maart 2022)

Met ingang van 1 maart 2022 tot eind februari 2023 is Kylie de Ruijter werkzaam in onze praktijk als huisarts in opleiding. De werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met de Huisartsenopleiding van de Universiteit Maastricht. U kunt via de assistente een afspraak maken voor het spreekuur van dokter de Ruijter.

Patiënten enquête

Afgelopen weken onderzochten we onder bezoekers van onze praktijk de volgende stelling:

Indien er een spreekuur zou zijn van 17:00-18:00 dan zou ik daar zeker gebruik van maken

Met 97 stemmen voor en 21 stemmen tegen werd er door jullie ingestemd met deze stelling. Vanaf januari 2020 is er voor jullie de mogelijkheid om op donderdag van 17:00-18:00 afspraken in te plannen via internet of via de assistente. Afwisselend zal dokter Urlings of dokter Nazloomian aanwezig zijn.

Zorgnavigator

Door middel van de zorgnavigator van Tipp kunt u als patiënt zelf kiezen voor de zorgaanbieder die bij u past. Hiervoor hebben wij wel uw e-mailadres nodig. De zorgnavigator houdt rekening met een drietal punten:

  1. Reisafstand: Hoe ver wilt of kunt u maximaal reizen?
  2. Kwaliteit: De ene zorgaanbieder heeft een hogere kwaliteit dan de andere
  3. Wachttijd: Kunt u met deze klacht even wachten of wilt u zo snel mogelijk een afspraak?

Huisartsenpraktijk Bunde een maatschap

Eerder was drs. R.M. Nazloomian vaste waarnemer, maar per 01-07-2019 vormt zij met drs. J. Urlings een maatschap. Beide huisartsen zullen vanaf nu ieder 3 dagen in de praktijk werkzaam zijn.