Nieuws huisartsenpraktijk Bunde

Update COVID-19 virus

Nu de landelijke cijfers van coronabesmettingen afnemen, komt er ruimte om de reguliere zorg langzaam op te gaan starten. Dit betekent echter niet dat alles weer wordt zoals voorheen. Nog steeds proberen we de patiënten, en met name de kwetsbare patiënten, zoveel mogelijk op afstand te helpen. Hierbij gebruiken we diverse mogelijkheden zoals telefonisch consulten, video consulten, email consulten, zo nodig met foto’s. Toch zijn er diverse klachten die door een huisarts persoonlijk beoordeeld moeten worden.

Om dit zo veilig mogelijk voor u als patiënt maar ook voor ons als zorgverleners te kunnen doen zijn er in de praktijk een aantal maatregelen getroffen conform de RIVM richtlijn. We begrijpen dat dit een stuk aanpassingsvermogen van u vraagt en hopen op uw begrip. Hieronder vindt u de belangrijkste aanpassingen:

 • Voorlopig kan er niet meer worden binnengelopen de praktijk zonder afspraak (ook niet voor bloedprikken), alles wordt zoveel mogelijk gepland om te vermijden dat de wachtkamer overvol wordt en er geen 1.5 m afstand kan worden gehouden
 • U kunt ons uiteraard altijd telefonisch bereiken binnen openingstijden, aan de telefoon zal met u worden gekeken hoe uw hulpvraag het beste kan worden beantwoord. De voorkeur heeft om waar mogelijk telefonisch vragen met de assistente of indien nodig met de huisarts af te handelen. Er bestaat ook de mogelijkheid tot een videoconsult met een van de huisartsen, de assistente zal u uitleggen hoe dit werkt.
 • Indien het nodig is om de praktijk te bezoeken zal de assistente uitvragen of u klachten heeft die kunnen passen bij een COVID-19 infectie, voor mensen met zulke klachten die wel een afspraak nodig hebben bestaat er een apart spreekuur.
 • Wij vragen u om zoveel mogelijk alleen naar de praktijk te komen en het even bij de assistente aan te geven indien u graag een begeleider meeneemt
 • In de praktijk zijn plexiglas schermen geplaatst ter bescherming en ook zullen alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een mondmasker dragen bij lichamelijk onderzoek, maar ook tijdens bijvoorbeeld het bloedprikken

Co- assistent

Vanaf 15 juni zullen er in samenwerking met de Universiteit van Maastricht periodiek co- assistenten in onze praktijk werkzaam zijn. Co- assistenten zijn medisch studenten die hun eerste, voornamelijk theoretische, deel van de opleiding hebben afgerond: Het bachelorexamen. Tijdens het tweede deel, “de co- schappen”, doen ze hun praktische vaardigheden en ervaring op. Wanneer een co- assistent u heeft gezien zal dat in vrijwel alle gevallen direct worden gevolgd door een controle door de huisarts zelf. Wij hopen dat u mede wilt bijdragen aan het opleiden van onze artsen van de toekomst maar mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om een afspraak bij de co- assistent te krijgen kunt u dit natuurlijk altijd aangeven.

Praktijk uitbreiding

Vanaf heden beschikken we over een nieuwe ruimte links naast de bekende praktijkingang.  Hier zal met name het spreekuur van Monique Duijckers, onze praktijkondersteuner somatiek,  gaan plaatsvinden. Ook hier is een wachtkamer.  Bij het plannen van uw afspraak zult u te horen krijgen of u in deze nieuwe ruimte geholpen gaat worden.

Corona virus update

RICHTLIJNEN CORONA IN ONZE PRAKTIJK

Beste patiënten,

In verband met de drukte in onze praktijk en om besmetting van patiënten en personeel met het coronavirus te voorkomen vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

Bent u ouder dan 70 jaar óf heeft u een chronische ziekte?

Bel dan met de huisartsenpraktijk als u: koorts heeft (meer dan 38 graden) of last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of moeilijk ademen. In overleg met de huisarts wordt dan bekeken hoe u geholpen kunt worden. Indien nodig komen we u thuis onderzoeken en behandelen. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpoli in Maastricht (zie hieronder).

Bent u jonger dan 70 jaar en heeft u géén chronische ziekte?

Heeft u koorts (meer dan 38 graden) of last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of moeilijk ademen?  U hoeft de huisarts niet te bellen.

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Kijk op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.

Neem telefonisch contact op met de praktijk als de klachten niet minder, maar erger worden. Bijvoorbeeld als u steeds zieker wordt of moeilijker gaat ademen. Kom niet naar de praktijk toe.

Heeft u andere klachten dan de klachten hierboven vermeld?
Heeft u gezondheidsklachten die niet met het Coronavirus te maken hebben en die u met de assistente of de arts wilt bespreken, of twijfelt u over de ernst van uw klachten, dan kunt u bellen naar de praktijk. Kom niet naar de praktijk. De huisarts zal samen met u bespreken of uw klacht telefonisch kan worden afgehandeld, er een afspraak op het spreekuur moet worden gemaakt of dat de dokter u een visite brengt. Het spreekuur en de zorg in onze praktijk is op een schone en veilige manier georganiseerd.

Verwijzing naar de Centrale Huisartsenpoli Corona in Maastricht
Het kan zijn dat u door uw huisarts verwezen wordt naar de Centrale Huisartsenpoli Corona in Maastricht. U wordt dan dus niet in onze praktijk onderzocht. Deze maatregel is o.a. genomen om te zorgen dat de huisartsenpraktijken zelf zo goed mogelijk beschermd worden tegen het virus.
De Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland is ingericht in de Stadspoli West, Clavecymbelstraat 73 A, 6217 CS, Maastricht. U kunt alleen op verwijzing van uw huisarts naar de Centrale Huisartsenpoli toe. Op de poli worden GEEN coronatesten gedaan. Wel krijgen de patiënten een chirurgisch mond-/neusmasker bij binnenkomst.

Meer informatie: https://www.zio.nl/nieuws/centrale-huisartsenpoli-maastricht-heuvelland-geopend/

Huisartsenpost Maastricht/Heuvelland

Wanneer u een huisarts nodig denkt te hebben buiten de openingstijden van onze huisartsenpraktijk verzoeken wij u de website van de Huisartsenpost Maastricht te raadplegen. Kijk op: https://hapmaastricht.nl/

Meer informatie

Als u vragen heeft over het Corona virus en u bent niet ziek bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM. Veel antwoorden kunt u ook vinden op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft!

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Breng zeker geen bezoek aan zwakkeren en ouderen, maar bel hen even!

Wij hopen op uw medewerking en begrip!

Corona virus

De RIVM heeft een digitaal Corona dossier aangelegd, waarin de meeste actuele informatie verstrekt wordt. Indien u vragen heeft over het Corona virus, verwijzen wij u graag naar de volgende site: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Patiënten enquête

Afgelopen weken onderzochten we onder bezoekers van onze praktijk de volgende stelling:

Indien er een spreekuur zou zijn van 17:00-18:00 dan zou ik daar zeker gebruik van maken

Met 97 stemmen voor en 21 stemmen tegen werd er door jullie ingestemd met deze stelling. Vanaf januari 2020 is er voor jullie de mogelijkheid om op donderdag van 17:00-18:00 afspraken in te plannen via internet of via de assistente. Afwisselend zal dokter Urlings of dokter Nazloomian aanwezig zijn.

Griepprik 2019

Misschien bent u één van de mensen die erg ziek kan worden van griep. Indien u in aanmerking komt, dan krijgt u een oproep van de praktijk. De gratis griepprik is voor personen van 60 jaar en ouder en personen met bepaalde gezondheidsklachten. De griepprik staat gepland op donderdag 21 november van 14.00-17.00 uur. Meer informatie vindt u ook op www.rivm.nl/griepprik en www.thuisarts.nl/griep. U kunt ook contact opnemen met de huisartsenpraktijk.

Zorgnavigator

Door middel van de zorgnavigator van Tipp kunt u als patiënt zelf kiezen voor de zorgaanbieder die bij u past. Hiervoor hebben wij wel uw e-mailadres nodig. De zorgnavigator houdt rekening met een drietal punten:

 1. Reisafstand: Hoe ver wilt of kunt u maximaal reizen?
 2. Kwaliteit: De ene zorgaanbieder heeft een hogere kwaliteit dan de andere
 3. Wachttijd: Kunt u met deze klacht even wachten of wilt u zo snel mogelijk een afspraak?

Huisartsenpraktijk Bunde een maatschap

Eerder was drs. R.M. Nazloomian vaste waarnemer, maar per 01-07-2019 vormt zij met drs. J. Urlings een maatschap. Beide huisartsen zullen vanaf nu ieder 3 dagen in de praktijk werkzaam zijn.